Gyermekeknek - Tejfalussi András weboldala

Tejfalussy András weboldala
tejfalussy.com
Tartalomhoz ugrás
Gyermekeknek

A www.tejfalussy.com honlapon közzétett nemzetvédő információk gyermekvédelmi hasznosítása.Morus Szent Tamás: Adj, Uram
Uram, ha lehetséges adj nekem testi egészséget,
hogy ép szervekkel szolgálhassak neked!
Adj nekem, Uram, egyenes lelket
hogy lássam, mi a jó és a helyes,
ne féljek a gonoszság támadásától,
és minden ügyemet rendbe tudjam szedni!
Adj nekem, Uram készséges lelket,
mely sohasem unatkozik,
nem panaszkodik,
nem kesereg és nem érzékenykedik!
Segíts, hogy ne törődjem
mértéken felül azzal a valamivel,
amit Énnek hívnak!
Adj, Uram, humorérzéket!
Segíts, hogy értsem a tréfát,
hogy vidám legyek
és másokat is fel tudja vidítani!Kedves Szülők!

Javaslom, hogy tanulmányozzák a honlapomon bemutatott dokumentumokat. Főleg a GTS-Antirandom hatáskalibráló mérések software-it és mérési eredményeit, az ökoszisztéma-harmonizáláshoz és a 11 hazai titkos csőd főok elhárításához ajánlott megoldásokat és a döntés- optimalizáló APLA software-t, valamint az ezek alkalmazásával általunk leleplezett, bizonyítottan tudatosan emberiség ellenes hazai és nemzetközi terrorizmus dokumentumait. Gyermekeiknek időben mutassanak meg ezekből is mindent, ami a fejlődésük és biztonságuk érdekében szükséges!

Mivel fontos Önöknek, hogy gyerekük a lehető legjobban döntsön, célszerű, ha elősegítik, hogy a helyes ismeretekhez, pontos adatokhoz, helyes emberi viselkedési normákhoz, legmegfelelőbb helyzetmegítélési kritériumokhoz hozzájusson, és kiszűrhesse döntéseiből a hamis és vagy hiányos adatokat, hibás példaképeket, közösség sértő modelleket, a helytelen emberi viselkedési normákat, a hamis és vagy hiányos helyzetmegítélési kritériumokat. Bármilyen okok és okozatok; körülmények és következmények; adottságok és lehetőségek; célok és a cél megvalósítási lehetőségek, ill. ezek közötti összefüggések fontossága és megbízhatósága mérlegeléséhez mindenki ösztönös és tanult, neki betanított (tudatos) egyéni és közösségi döntési módszereket alkalmaz. Ezek is meghatározzák, hogy ki, hol, mikor, milyen kérdésben, milyen személyes következtetésekre és azok alapján milyen „logikus döntésre” jut.

Észre kell vennünk azt a sajnálatos tényt, hogy hamis „tényeket”, hamis matematikára alapozott hibás döntéseket „jogszerűnek” tüntetnek fel előttünk, akik ezek általunk eltűrése miatt nyilvánosan is kigúnyolnak minket. Íme egy példa a sok közül: Akivel elhitték a tanárai, hogy szabad egy egyenlet mindkét oldalát nullával szorozni, attól nem várható el, hogy szabálytalannak lássa, hogy a bírák a 2006-os szemkilövetés tudatosságának a bizonyítottságát semmibevették és az elkövetőket felbujtó állami vezetőket nem büntetik. Tényleges jogállamban ez olyan terrorbűncselekmény, ami, és aminek a következménye például a következő egyenlettel írható le: „Tudatos szemkilövetés = halálbüntetés”. Nálunk „megengedett matematikai művelettel”, nullával szorzással eltüntethetik az egész egyenletet. Ilyenkor a bíróságok látszólag támadhatatlan jogszerűséggel járnak el. Mivel a hazai iskolák, a tudomány egyetemek tananyaga szerinti matematikai sem tiltja a nullával szorzást, és hazánkban mindent megengedtek, amit konkrét jogszabály nem tilt, ezek a bírák ilyenkor a „matematikai logika szabályait betartva döntöttek”. Mind eközben gyermekeink boldog arccal skandálják Feuchtwanger „Jud Süss” című könyvéből a „Jézus a legjobb számolómester” című alábbi versikét?!
„Ottan is tud összeadni
Jézusom, és tud szorozni,
Ahol csupa nulla van”.

Mivel gyermekeink gondolkodásának fejlődését, személyes döntéseit a hozzájuk eljutó helyes ismeretek, pontos adatok, helyes emberi viselkedési minták, helyzetmegítélési helyes kritériumok, valamint ezek ellentétei: az elfogadtatott hamis és vagy hiányos adatok, hibás példaképek, közösség sértő modellek útján „beprogramozott” helytelen emberi viselkedési minták és hamis és vagy hiányos helyzetmegítélési kritériumok stb. is befolyásolják, fontos, hogy időben segítsünk nekik, az előbbiek alkalmazását és az utóbbiak elhárítását lehetővé tevő adatok és technikák megmutatásával.

Verőce, 2013. 08. 03. Tisztelettel: Tejfalussy András
16./ Minden magyarnak ajánlom Vesztergám Miklós: “Első lépcsőfok a Szent Korona Tanhoz” művét! A gyerekek részére is fontos, hogy megismerhessék a “Szent Korona Tant”. A népünket évezred óta egységben tartó hagyományos magyar jogrend főszabályait. Szerintem is Vesztergám Miklós az első, aki érthetően elmagyarázta ezeknek a ma is érvényes, ámde mellőzött jogszabályoknak, törvényeknek az értelmét, hasznosságát, és a hazánkban újra alkalmazásának szükségességét. Egyszerű, bárki által érthető és betartható törvényekről van szó. Kizárja azokat a jogi csalásokat, jogászi korrupciót, amit a manapság alkalmazott áttekinthetetlen, hamisságokkal és hézagokkal, vagyis csalásra alkalmat teremtő ellentmondásokkal tarkított hazai- és nemzetközi jogszabályok (nem véletlenül) lehetővé tesznek.
13./
    
  
Létvédelmi honlap
Nem hinni, hanem mérni kell!
Vissza a tartalomhoz