GTS-Antirandom - Tejfalussi András weboldala

Tejfalussy András weboldala
tejfalussy.com
Tartalomhoz ugrás
Elsősorban a magyar egyetemi oktatók és-hallgatók felvilágosításához!

GTS-ANTIRANDOM

Az általam GTS-nek elnevezett Új Tudományos Optimalizálási software-hardware rendszert annak alapján szabadalmaztattam, fejlesztettem ki, valósítottam meg, hogy fémfizikai területen végzett tudományos kutató munkám során észrevettem az általam vizsgált fémek alakításánál és hőkezelésénél, hogy a térben irányítottan növekvő vagy csökkenő (gradienssel rendelkező) egy vagy több környezeti hatás csoportba rendezi az anyagtulajdonságokat. Látható a virágoknál is, hogy szebben virulnak a számukra megfelelőbb mennyiségű vizet és vagy megfelelőbb hőmennyiséget és vagy megfelelőbb megvilágítást és vagy megfelelőbb tápanyagokat biztosító természetes vagy mesterséges környezetben.
Amióta mindenféle területre, tetszőleges számú környezeti hatás együtt optimalizálására, sok változós folyamatok optimális beszabályozására, teljes rendszerek optimumon tartására is sikerült kiterjeszteni a kezelési elrendezési zavarosságtól mentes, szimmetrizált ismétléses, térben és vagy időben harmonikusan egymáshoz szinkronizáltan hullámoztatott gradienses GTS-mérőrendszereket, ezeket HULLÁMANALIZÁTOROS GTS-ANTIRANDOM hardware-software rendszereknek is nevezem.
A GTS jelentése: Gradiens Térképezési Sorozatok. Hatáskalibrálási- és Hatásoptimalizálási Új Tudományos Módszertan kutatás automatizálási célra. Az 1970. szeptember 22-i szerzői elsőbbségű, 163839 magyar lajstromszámú, nemzetközileg szabadalmaztatott kutatás automatizálási bázissoftware és ahhoz tartozó létesítmény terv (bázishardware) az alapja. Ezeket továbbfejlesztettem a további nemzetközi szabadalmaim szerinti és azokon kívüli software-immel és létesítmény bázisterveimmel és ma is még fejlesztem. A korábbi módszerekhez képest a GTS alkalmazásával nagyságrendekkel hatékonyabb a tudományos kutatás és optimalizálás. Ezeket nagyságrendekkel gyorsítja, pontosítja és csökkenti a költségeiket. A GTS egyrészt azon alapul, hogy szakítottam azzal a korábbi tudományos kutatási módszerrel, elvvel, hogy homogenizált terekben vizsgálják az ott elhelyezett kísérleti anyagok változásait. Másrészt azon, hogy elvetettem azt a hamis tudományos kutatási módszert és elvet is, hogy az ún. „randomizált” (= térben összekuszált) kezelési elrendezéses mérőterekkel szét kell zilálni a környezeti hatásokra létrejövő anyagtulajdonság változások jelentkezési helyeit, mivel ez „fontos tudományos alapfeltétel a (zavarosban halászó) matematikai statisztikai módszerek korrekt kísérleti adatbázison alkalmazásához”. Harmadrészt azon is alapul, hogy van egy optimumnagyítást vezérlő speciális bázissoftware-em, ami a kezelőtéri gradiensek célzott csökkentésével egyre pontosabban, egyre több anyagon határolja be, hozza létre az optimum elvárás szerinti anyagtulajdonságokat.
A nemzetközi tudományos szabadalmaim szerinti GTS-ANTIRANDOM optimalizálási eljárásaim kezelési elrendezés tervező, kezelés- és mérésvezérlő, kezelés-anyagtulajdonság-összefüggés megjelenítő, ok-okozat összefüggés analizáló, optimumbehatároló, hatáskalibráló és folyamatszabályozó stb. software-it és az ezekkel működő automatizált kutató létesítmények bázisterveit a nemzetközi nyilvántartásokban szereplő közzétett szabadalmi leírások dokumentálják. Mivel mindig, minden tudományos publikációra – halálom utáni időszakra is – fenntartottam a szerzői jogaimat, a szabadalmaim szerinti és kapcsolódó bázissoftware-imet, mérőlétesítmény-bázisterveimet csak tőlem származó hiteles engedéllyel rendelkezők használhatják legálisan. Mivel többen is vannak, akik ezeket a szellemi termékeimet a „szerzőségemet lopóktól” származó engedély alapján árusítják és vagy használják, itt is kijelentem: hogy súlyos bűncselekményt követnek el, és ezért börtönre kell ítélni őket!
Az 1970-ben általam feltalált és azóta is folyamatosan fejlesztett GTS-Antirandom kutatás-gyorsítási, hatás-kalibrálási és döntés-optimalizálási – ide tartozik a döntésoptimalizáló „Automatikus Psycho-Logikai Analízis” APLA software is – hardware-software megoldásaim megismeréséhez ezúton is sok sikert és örömet kívánok a randomizálási és statisztikai tévtanok által félrevezetett, megtévesztett egyetemi oktatóknak és hallgatóknak. Számos konkrét ipari, környezetvédelmi, mezőgazdasági, élettankutatási, hatáskalibrálási és optimalizálási alkalmazást, ezekkel kapcsolatos egyetemi tanszékvezetői, tudományos akadémiai szakértői referencia szakvéleményt, hazai és nemzetközi tudományos publikációt is bemutat a www.tejfalussy.com honlaphoz mellékelt www.aquanet.fw.hu, www.aquanet-apla.atw.hu, (többi) honlapunk.

Verőce, 2013. 05. 12. Tejfalussy András
Létvédelmi honlap
Nem hinni, hanem mérni kell!
Vissza a tartalomhoz