Könyveim célja - Tejfalussi András weboldala

Tejfalussy András weboldala
tejfalussy.com
Tartalomhoz ugrás
EMAIL KÖNYVEIM CÉLJA


Számos  eddig nehezen észrevehető, s emiatt nem tisztázott, vagy egyesek által  már ismert, de mások elől tudatosan eltitkolt technológiai, energetikai,  környezetvédelmi, egészségvédelmi, oktatási stb. hiányosságot, hibát,  tévedést, csalást mutatott ki az általam feltalált, nemzetközi  szabadalmat kapott „GTS-ANTIRANDOM” HATÁSKALIBRÁLÓ MÉRÉSTANI eljárás  eddigi 43éves alkalmazása, s az ugyancsak általam feltalált „Automatikus  Psycho Logikai Analízis” (APLA) program.Az anyagtechnológia-tervezési,  hatáskalibráló-mérési, folyamat optimumra szabályozási,  ok-okozati-összefüggés-tisztázási, ezekben döntési stb. korábbi  tévedések, csalások, hibák nagyságrendileg gyorsabb és pontosabb  behatárolása, leleplezése mellett a konkrét hibaelhárításokatis  nagyságrendileg felgyorsítjáka mérőlétesítmény-bázisterveim, s a tudományos méréstani találmányaimgyakorlati software-bázisátképező GTS-Antirandom sokváltozós mérés-elrendezési, mérésvezérlési, folyamatoptimalizálási, optimummegjelenítési,döntésoptimalizálási  megoldások szerintihatékonyabb munkavégzések.Az ezekrevonatkozóalap-,  közép- és felsőfokú tudományos ismereteketa nemzetközi nyilvántartások  útján elérhető szabadalmaimban és egyéb tudományos publikációim mellett  az internet segítségével e-mailen könnyen és gyorsan és olcsón  továbbíthatókönyveiken is dokumentálom,az alsó-, közép- és felsőfokú  oktatás és a tudományos kutatás, és legfőképpen az technológiákkal,  energetikával, egészséggel és környezettel kapcsolatos hatáskalibrálások  (ún. „határértékezései”) hibái, eddigi tévedései és sok esetben tudatos  csalásai kiküszöböléséhez, az álproblémák helyett valós problémák  megoldásával foglalkozás, a jobb döntés,a helyes irányba indulás  elősegítésére. Könyveim a www.tejfalussy.com  honlapomról is letölthetők. Hazánk, a Magyar Nép, az emberiség  tisztességes része érdekében felkérek mindenkit, hogy juttassa el  valamennyi családtagjához, barátjához, ismerőséhez ezeket, a  ténybizonyítékokat, hatáskalibráló mérési stb. adatokat, a helyes egyéni  és csoportos döntést megalapozó tényeket és módszereket is dokumentáló  igazságfeltáró könyveket, hogy a korábbinál sokkal gyorsabban és  pontosabban tudjanak dönteni, ne lehessen őket félrevezetni, hibás  döntésekre késztetni a hiányos, hibás, hamis tananyagok és a mindenféle  korrupciós érdekek által befolyásolt média segítségével elterjesztett  akadémiai stb. „tudományos szakértői”, sok esetben tudatosan hamis  állásfoglalásokkal.

Verőce, 2013. május 5.
Létvédelmi honlap
Nem hinni, hanem mérni kell!
Vissza a tartalomhoz